جستجوی پیشرفته

فیلترهای فعال :
  موجود بودن
  سازنده
  رنگ

  مجله خبری فروشنتی

  آبگرمکن

  • 0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان / بسیار کم‌فشار / سه سال ضمانت / دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE / دارای رده انرژی C / دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷% / دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

   1,350,000 تومان
   موجودی موجود می باشد
   0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان / بسیار کم‌فشار / سه سال ضمانت / دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE / دارای رده انرژی C / دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷% / دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

   1,350,000 تومان
   موجودی موجود می باشد
  • 0 نظر

      تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/ کم فشار/  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا /   دارای رده انرژی / دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷%/   دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/   امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/   مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل/

   1,400,000 تومان
   موجودی موجود است
   0 نظر

      تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/ کم فشار/  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا /   دارای رده انرژی / دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷%/   دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/   امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/   مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل/

   1,400,000 تومان
   موجودی موجود است
  • تخفیف
   0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/بسیار کم‌فشار/ دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE/دارای رده انرژی   D/دارای شیرتنظیم دما و مقدار آب خروجی/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

   890,000 تومان
   موجودی موجود است
   تخفیف
   0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/بسیار کم‌فشار/ دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE/دارای رده انرژی   D/دارای شیرتنظیم دما و مقدار آب خروجی/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

   890,000 تومان
   موجودی موجود است
  • تخفیف
   0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان   /کم‌فشا    /دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE   / دارای رده انرژی   D   / دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی  /امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته  /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل  /کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

   1,000,000 تومان
   موجودی موجود است
   تخفیف
   0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان   /کم‌فشا    /دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE   / دارای رده انرژی   D   / دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی  /امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته  /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل  /کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

   1,000,000 تومان
   موجودی موجود است
  • 0 نظر

     تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/  بسیار کم‌فشار /دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا C  / دارای رده انرژی    /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی / امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته  /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل  /کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار  /مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمن  /...

   970,000 تومان
   موجودی موجود است
   0 نظر

     تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/  بسیار کم‌فشار /دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا C  / دارای رده انرژی    /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی / امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته  /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل  /کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار  /مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمن  /...

   970,000 تومان
   موجودی موجود است
  • 0 نظر

       تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان  /کم فشار/ سه سال ضمانت/ دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی  C /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی /امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

   1,100,000 تومان
   موجودی موجود است
   0 نظر

       تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان  /کم فشار/ سه سال ضمانت/ دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی  C /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی /امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

   1,100,000 تومان
   موجودی موجود است
  • 0 نظر

      تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/کم فشار/سه سال ضمانت/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی C  / دارای توربولاتور/دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/ امکان تنظیم شعله/مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک

   1,600,000 تومان
   موجودی موجود است
   0 نظر

      تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/کم فشار/سه سال ضمانت/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی C  / دارای توربولاتور/دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/ امکان تنظیم شعله/مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک

   1,600,000 تومان
   موجودی موجود است
  • 0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/بسیار کم‌فشار/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا/ Ceدارای رده انرژی /   D دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل/کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار/دارای شمعک دائمی/دارای فندک پیزوالکتریک ضربه ای/

   در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
   موجود نیست
   0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/بسیار کم‌فشار/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا/ Ceدارای رده انرژی /   D دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل/کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار/دارای شمعک دائمی/دارای فندک پیزوالکتریک ضربه ای/

   در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • تخفیف
   0 نظر

   /تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/کم فشار/سه سال ضمانت/ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE/دارای رده انرژی D/دارای توربولاتور/امکان تنظیم شعله/امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما)/دسترسی آسان به شیر تنظیم دما

   در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
   موجود نیست
   تخفیف
   0 نظر

   /تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/کم فشار/سه سال ضمانت/ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE/دارای رده انرژی D/دارای توربولاتور/امکان تنظیم شعله/امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما)/دسترسی آسان به شیر تنظیم دما

   در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

    تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان /بسیار کم‌فشار /سه سال ضمانت /ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی   D/ دارای توربولاتور /ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/ امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

   در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
   موجود نیست
   0 نظر

    تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان /بسیار کم‌فشار /سه سال ضمانت /ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی   D/ دارای توربولاتور /ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/ امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

   در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

      بسیار کم فشار/سه سال ضمانت/ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی B/ دارای توربولاتور/ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

   در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
   موجود نیست
   0 نظر

      بسیار کم فشار/سه سال ضمانت/ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی B/ دارای توربولاتور/ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

   در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع امکان تنظیم شعله:دارد ولوم ترموستات:دارد

   1,515,600 تومان
   موجود نیست
   0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع امکان تنظیم شعله:دارد ولوم ترموستات:دارد

   1,515,600 تومان
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع امکان تنظیم شعله:دارد ولوم ترموستات:دارد

   1,546,700 تومان
   موجود نیست
   0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع امکان تنظیم شعله:دارد ولوم ترموستات:دارد

   1,546,700 تومان
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع امکان تنظیم شعله:دارد ولوم ترموستات:دارد

   1,671,500 تومان
   موجود نیست
   0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع امکان تنظیم شعله:دارد ولوم ترموستات:دارد

   1,671,500 تومان
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده از سوخت گازشهری  دارای رگلاتور گاورنردار باقابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن ولوم ترموستات:دارد

   863,300 تومان
   موجود نیست
   0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده از سوخت گازشهری  دارای رگلاتور گاورنردار باقابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن ولوم ترموستات:دارد

   863,300 تومان
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده از سوخت گازشهری  دارای رگلاتور گاورنردار باقابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن ولوم ترموستات:دارد

   1,025,200 تومان
   موجود نیست
   0 نظر

   مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه  استفاده از سوخت گازشهری  دارای رگلاتور گاورنردار باقابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن ولوم ترموستات:دارد

   1,025,200 تومان
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

   مجهز به شیر اطمینان , شیرتخلیه  رق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار و ضد موادقلیایی ولوم ترموستات:دارد

   1,291,400 تومان
   موجود نیست
   0 نظر

   مجهز به شیر اطمینان , شیرتخلیه  رق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار و ضد موادقلیایی ولوم ترموستات:دارد

   1,291,400 تومان
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

   مجهز به شیر اطمینان , شیرتخلیه  رق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار و ضد موادقلیایی ولوم ترموستات:دارد

   1,319,000 تومان
   موجود نیست
   0 نظر

   مجهز به شیر اطمینان , شیرتخلیه  رق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار و ضد موادقلیایی ولوم ترموستات:دارد

   1,319,000 تومان
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست
  • 0 نظر

   پوشش رنگ بدنه ازنوع الکترواستاتیک  مجهز به شیراطمینان شیرتخلیه  ایده آل برای سالنهای آرایشگاه

   827,300 تومان
   موجود نیست
   0 نظر

   پوشش رنگ بدنه ازنوع الکترواستاتیک  مجهز به شیراطمینان شیرتخلیه  ایده آل برای سالنهای آرایشگاه

   827,300 تومان
   افزودن به سبد خرید
   موجود نیست