مجله خبری فروشنتی

لیست محصولات بر اساس تولید کننده بوتان | butane

 • 0 نظر

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان / بسیار کم‌فشار / سه سال ضمانت / دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE / دارای رده انرژی C / دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷% / دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

  1,350,000 تومان
  موجودی موجود می باشد
  0 نظر

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان / بسیار کم‌فشار / سه سال ضمانت / دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE / دارای رده انرژی C / دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷% / دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

  1,350,000 تومان
  موجودی موجود می باشد
 • 0 نظر

     تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/ کم فشار/  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا /   دارای رده انرژی / دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷%/   دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/   امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/   مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل/

  1,400,000 تومان
  موجودی موجود است
  0 نظر

     تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/ کم فشار/  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا /   دارای رده انرژی / دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷%/   دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/   امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/   مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل/

  1,400,000 تومان
  موجودی موجود است
 • تخفیف
  0 نظر

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/بسیار کم‌فشار/ دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE/دارای رده انرژی   D/دارای شیرتنظیم دما و مقدار آب خروجی/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

  890,000 تومان
  موجودی موجود است
  تخفیف
  0 نظر

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/بسیار کم‌فشار/ دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE/دارای رده انرژی   D/دارای شیرتنظیم دما و مقدار آب خروجی/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

  890,000 تومان
  موجودی موجود است
 • تخفیف
  0 نظر

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان   /کم‌فشا    /دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE   / دارای رده انرژی   D   / دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی  /امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته  /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل  /کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

  1,000,000 تومان
  موجودی موجود است
  تخفیف
  0 نظر

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان   /کم‌فشا    /دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE   / دارای رده انرژی   D   / دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی  /امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته  /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل  /کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

  1,000,000 تومان
  موجودی موجود است
 • 0 نظر

    تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/  بسیار کم‌فشار /دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا C  / دارای رده انرژی    /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی / امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته  /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل  /کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار  /مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمن  /...

  970,000 تومان
  موجودی موجود است
  0 نظر

    تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/  بسیار کم‌فشار /دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا C  / دارای رده انرژی    /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی / امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته  /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل  /کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار  /مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمن  /...

  970,000 تومان
  موجودی موجود است
 • 0 نظر

      تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان  /کم فشار/ سه سال ضمانت/ دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی  C /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی /امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

  1,100,000 تومان
  موجودی موجود است
  0 نظر

      تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان  /کم فشار/ سه سال ضمانت/ دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی  C /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی /امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته /مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

  1,100,000 تومان
  موجودی موجود است
 • 0 نظر

     تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/کم فشار/سه سال ضمانت/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی C  / دارای توربولاتور/دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/ امکان تنظیم شعله/مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک

  1,600,000 تومان
  موجودی موجود است
  0 نظر

     تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/کم فشار/سه سال ضمانت/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی C  / دارای توربولاتور/دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/ امکان تنظیم شعله/مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک

  1,600,000 تومان
  موجودی موجود است
 • 0 نظر

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/بسیار کم‌فشار/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا/ Ceدارای رده انرژی /   D دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل/کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار/دارای شمعک دائمی/دارای فندک پیزوالکتریک ضربه ای/

  در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
  موجود نیست
  0 نظر

  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/بسیار کم‌فشار/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا/ Ceدارای رده انرژی /   D دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل/کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار/دارای شمعک دائمی/دارای فندک پیزوالکتریک ضربه ای/

  در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
  افزودن به سبد خرید
  موجود نیست
 • تخفیف
  0 نظر

  /تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/کم فشار/سه سال ضمانت/ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE/دارای رده انرژی D/دارای توربولاتور/امکان تنظیم شعله/امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما)/دسترسی آسان به شیر تنظیم دما

  در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
  موجود نیست
  تخفیف
  0 نظر

  /تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان/کم فشار/سه سال ضمانت/ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE/دارای رده انرژی D/دارای توربولاتور/امکان تنظیم شعله/امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما)/دسترسی آسان به شیر تنظیم دما

  در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
  افزودن به سبد خرید
  موجود نیست
 • 0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان /بسیار کم‌فشار /سه سال ضمانت /ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی   D/ دارای توربولاتور /ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/ امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

  در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
  موجود نیست
  0 نظر

   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان /بسیار کم‌فشار /سه سال ضمانت /ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی   D/ دارای توربولاتور /ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب /دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی/ امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل

  در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
  افزودن به سبد خرید
  موجود نیست
 • 0 نظر

     بسیار کم فشار/سه سال ضمانت/ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی B/ دارای توربولاتور/ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

  در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
  موجود نیست
  0 نظر

     بسیار کم فشار/سه سال ضمانت/ابعاد کوچک/دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE /دارای رده انرژی B/ دارای توربولاتور/ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب/امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته/دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی

  در حال حاضـر موجـود نمی باشـد
  افزودن به سبد خرید
  موجود نیست